ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ
«Ε Ν Ω Μ Ε Ν Η   Ρ Ω Μ Η Ο Σ Υ Ν Η»  
ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΝΟΤΗΤΟΣ  ΚΑΙ  ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ 

Στήν ἐποχή μας εἶναι γεγονός ὅτι περνοῦμε πρωτοφανῆ κρίση. Μεγάλος εἶναι ὁ πόνος μας νά βλέπουμε σέ ἀνησυχητικά ὑψηλό ποσοστό τόν λαό μας, τόν προικισμένο μέ τόσα χαρίσματα ἀπό τόν Θεό, νά ἔχη χάσει τόν δρόμο του καί τούς νέους μας, χωρίς ἀξίες καί ἰδανικά, νά παραπαίουν μέσα στό σκοτάδι τῶν παθῶν τους καί ἀρκετοί τελικά νά καταστρέφωνται.

1 σχόλιο:

Sammy είπε...


If you need Virtual Assistant Services, then you
can read this helpful article: https://prosoftwarecompany.com/services/

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Blogger Widgets