ΕΘΝΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
ΕΘΝΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ Οἱ «’Εθνικοὶ Φύλακες» εἶναι κιβωτὸς πίστεως στὶς πατροπαράδοτες ἀρχές, στὶς διαχρονικὲς ἀξίες καὶ στὰ ὑψηλὰ ἰδανικὰ τῶν Ἑλλήνων.  Εἶναι αὐτοί, ποὺ ὁραματίζονται καὶ ἀγωνίζονται γιὰ τὴν ἀναδημιουργία μιᾶς Ἑλλάδος ὑπερήφανης, ἰσχυρῆς καὶ ἀντάξιας τῆς Ἱστορίας καὶ τοῦ Πολιτισμοῦ της.  Εἶναι ὅσοι ἀντιλαμβάνονται τὴν ἑλληνικὴ πατρίδα ὅπως μᾶς τὴν περιέγραψε ὁ ἐθνικός μας ποιητής:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Blogger Widgets