Δίκτυο Ελληνισμού https://www.youtube.com/channel/UC30r2tNdjiMoGSHpB31j1bw/videos

Το Δίκτυο Ελληνισμού είναι μια πανελλήνια και Παγκόσμια Δικτυακή Παρέα. Αριθμεί μερικές χιλιάδες μέλη από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ονομάζεται πιο αναλυτικά, Παγκόσμιο Πολυκεντρικό και Αυτοργανούμενο Δίκτυο του Ελληνισμού. Άρχισε να σχηματίζεται πριν δυο περίπου χρόνια, το 2018. Αποτελείται από τοπικές και αλληλεπιδρώσες ομάδες σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος και σε πόλεις του εξωτερικού με ομογενείς. Δεν λειτουργεί ανταγωνιστικά με ουδεμία άλλη κοινωνική ομάδα. Λειτουργεί συμπληρωματικά και ενισχυτικά προς ότι καλό και ωραίο δημιουργεί ο λαός μας αυτή την κρίσιμη στιγμή της ιστορίας του. Το όραμα του ΔΕ είναι να ενωθούν όλοι οι Έλληνες δυνατόν πέρα από κόμματα και κομματικές ιδεολογίες ως λαός με δίκη του ιστορική εθνική και πολιτιστική ταυτότητα. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Blogger Widgets